13/12/17  Tin của trường  50
100% chống bão
 25/04/16  Tin của trường  244
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phú Quý 2.
Tiêu điểm